Pracownicy Mauser, dołączcie do nas w Lokalu 73

SMART Local 73 to związek zawodowy, który skupia ponad 4 500 pracowitych mężczyzn i kobiet w rejonie Chicagoland. Nasi członkowie to wasi przyjaciele i sąsiedzi. Pracują w zakładach produkcyjnych oraz w przemyśle HVAC/ślusarstwa. Członkowie SMART Local 73 korzystają z ustalonych standardów płacowych i ochrony miejsc pracy określonych w umowach zbiorowych. To nasza siła wynikająca z negocjacji zbiorowych pozwala nam na wynegocjowanie sprawiedliwych i równych umów z pracodawcami. To podstawowe prawo daje naszym członkom większą siłę niż próba negocjacji jako jednostki, co umożliwia wyższe płace, lepsze korzyści, bezpieczne warunki pracy i głos w pracy.

Podstawy związku zawodowego

Wyższe płace i korzyści

Zasługujesz na więcej. Wierzymy, że zasłużyłeś i zasługujesz na lepsze wynagrodzenie w pracy, a członkowie SMART Local 73 widzą i odczuwają różnicę w swoich wypłatach każdego dnia. Poprzez zjednoczenie się w związku zawodowym zyskujemy siłę zbiorową i możliwość negocjowania wyższych płac oraz lepszych korzyści przy stole negocjacyjnym. Średnio, członkowie związku zarabiają więcej niż nasi odpowiednicy spoza związku.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Czy Twoje miejsce pracy sprawia Ci uczucie niebezpieczeństwa? Nie musisz pracować w zagrożeniu – powinieneś iść do pracy, wiedząc, że wrócisz bezpiecznie do domu na koniec dnia. Nasza wspólna siła pozwala nam negocjować umowy, które mają silne i egzekwowalne zapisy dotyczące bezpieczeństwa; w wielu przypadkach wychodząc poza to, co przewidują prawa i regulacje. Dążymy do ochrony członków SMART Local 73 poprzez szkolenia, egzekwowanie przepisów oraz negocjacje umów w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu członkowi.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Praca nie powinna kontrolować naszego istnienia. Czy potrzebujesz bardziej przewidywalnych godzin pracy, lepszego dostępu do edukacji, możliwości awansu czy lepszego urlopu rodzinnego, gdy jest to potrzebne? Jako członek SMART, twój kontrakt chroni cię, jasno określając godziny pracy, wymagania szkoleniowe, procedury awansu oraz zasady korzystania z czasu wolnego.

Zasługujesz na życie poza pracą. Członkowie SMART mają dostęp do zniżek na bilety do parków rozrywki, usługi związane z kredytami hipotecznymi i nieruchomościami, ubezpieczenie samochodu, usługi komórkowe o niższych kosztach i wiele więcej! SMART jest obecny dla ciebie, niezależnie od tego, w jakiej części życia się znajdujesz.

Prawa pracownicze i równość w miejscu pracy

Różnorodność i włączenie w miejscu pracy – Umowy SMART zapewniają wszystkim pracującym, bez względu na rasę, płeć czy orientację seksualną, uczciwą szansę w miejscu pracy. Kobiety w związkowych miejscach pracy zarabiają więcej niż ich niezwiązkowi odpowiednicy, a przejrzystość w umowie związkowej może zapobiec dyskryminacji przy podwyżkach i awansach. Dodatkowo, klauzule o niedyskryminacji w umowach zapewniają, że pracownicy związkowi mają ochronę wykraczającą poza to, co zawarte jest w prawie.

Formularz zainteresowania Lokalnego Oddziału 73 SMART

Dzięki związkowi mamy moc i głos wobec naszych pracodawców i wybranych urzędników. Walczymy o płace, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo i szacunek w miejscach pracy. Nigdy nie było lepszego czasu niż teraz, aby podjąć następny krok! Proszę wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać więcej informacji.

Wszystkie informacje będą trzymane w poufności.